PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podjetje MAJA TRAMPUŽ S.P. spoštuje in ščiti vašo zasebnost. V nadaljevanju preberite, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki.

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov opisuje obravnavo podatkov, ki nam jih zagotavljajo ali zbirajo naše digitalne platforme, ki obiskovalcem omogočajo dostop do naše spletne strani in uporabe naših storitev. Ta politika zasebnosti je skladna s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU in lokalno zakonodajo.

MAJA TRAMPUŽ S.P. je lastnik spletne strani odnosi.com in upravljavec osebnih podatkov. Ta izjava o varovanju osebnih podatkov se uporablja za naslednje kategorije posameznikov:

 • kupci,
 • potencialni kupci,
 • uporabniki naše spletne strani,
 • naši dobavitelji ter poslovni partnerji.

Splošno o obdelavi osebnih podatkov

Obdelavo osebnih podatkov izvajamo zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih zakonitih namenov in ob uporabi ustrezne pravne podlage. V katere namene in pravne podlage uporabljamo posamezne osebne podatke za posamezno skupine si lahko preberete v spodnjih točkah.

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno, da se izpolni namen obdelave, za katerega smo osebne podatke zbrali. Kadar osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, jih obdelujemo do vašega preklica. Roke hrambe za obdelavo za posamezen namen podrobneje opredeljujemo v spodnjih točkah.

Kako zbiramo vaše podatke?

Podatke, ki nam jih posredujete, zbiramo, ko se na nas obrnete zaradi izdelkov, storitev ali informacij, se prijavite na naših spletnih straneh, sodelujete v javnih forumih ali drugih dejavnostih na naših digitalnih orodjih, se odzovete na ankete za kupce ali kako drugače komunicirate z nami. Podatke zbiramo preko različnih tehnologij, kot na primer s »piškotki«. Več o piškotkih si lahko preberete v naših pogojih poslovanja.

Nameni obdelave vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo za različne namene, glede na to v kakšnem odnosu ste z nami. Nameni so podrobneje opredeljeni v spodnjih tabelah, vključno z roki hrambe.

Kadar nastopate v vlogi kupca:

Namen obdelave

Osebni podatki, ki jih obdelujemo

Pravna podlaga

Rok hrambe

Oprava nakupa na naši spletni strani

– ime in priimek; – naslov za dostavo; – firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); – davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); – naslov elektronske pošte (uporabniško ime); – geslo v šifrirani obliki; – kontaktna telefonska številka; – država bivanja.

Pogodba

5 let od zaključka naročila

Komuniciranje z vami na podlagi naročila

ime in priimek; – naslov za dostavo; – firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); – davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); – naslov elektronske pošte (uporabniško ime); – geslo v šifrirani obliki; – kontaktna telefonska številka; – država bivanja

Pogodba

5 let od zaključka naročila

Pošiljanje e-novic

e-naslov, ime in priimek

Zakon

Do preklica

Pošiljanje prilagojenih e-novic z uporabo profiliranja

e-naslov, ime in priimek, podatki iz profila

Soglasje

Do preklica

Tržno komuniciranje na podlagi profiliranja

Podatki iz profila

Soglasje

Do preklica

Pošiljanje anket o zadovoljstvu

e-naslov, ime in priimek, podatki iz ankete

Zakoniti interes optimizacije poslovanja in zagotavljanja ustrezne ponudbe

1 leto od oprave ankete

Opravljanje statističnih analiz

Agregirani podatki o nakupih, ogledih in drugih aktivnostih na spletnem mestu, ki ne omogočajo identifikacije posameznika

Zakoniti interes optimizacije poslovanja in zagotavljanja ustrezne ponudbe

1 leto

Uveljavljanje pravnih zahtevkov in zaščita naših pravic

Podatki so odvisni od pravnega zahtevka, pri čemer vedno spoštujemo načelo minimizacije

Zakon

Skladno z zakonodajo

Kadar nastopate v vlogi obiskovalca spletnih strani ali potencialnega kupca:

Namen obdelave

Osebni podatki, ki jih obdelujemo

Pravna podlaga

Rok hrambe

Pošiljanje e-novic

e-naslov, ime in priimek

Soglasje

Do preklica

Pošiljanje prilagojenih e-novic z uporabo profiliranja

e-naslov, ime in priimek, podatki iz profila

Soglasje

Do preklica

Tržno komuniciranje na podlagi profiliranja

Podatki iz profila

Soglasje

Do preklica

Komuniciranje z vami na podlagi vašega povpraševanja

e-naslov ali telefonska številka, ime in priimek

Zakoniti interes zagotavljanja učinkovite komunikacije s posamezniki

3 mesece od zaključka komunikacije

Pošiljanje anket o zadovoljstvu

e-naslov, ime in priimek, podatki iz ankete

Zakoniti interes optimizacije poslovanja in zagotavljanja ustrezne ponudbe

1 leto od oprave ankete

Opravljanje statističnih analiz

Agregirani podatki o nakupih, ogledih in drugih aktivnostih na spletnem mestu, ki ne omogočajo identifikacije posameznika

Zakoniti interes optimizacije poslovanja in zagotavljanja ustrezne ponudbe

1 leto

Zagotavljanje varnosti spletnega mesta

IP naslov

Zakoniti interes zagotavljati varno spletno mesto in nakupe

1 leto

Uveljavljanje pravnih zahtevkov in zaščita naših pravic

Podatki so odvisni od pravnega zahtevka, pri čemer vedno spoštujemo načelo minimizacije

Zakon

Skladno z zakonodajo

Kadar nastopate v vlogi dobavitelja, vaše osebne podatke obdelujemo za namene izpolnitve pogodbenih obveznosti in jih hranimo 5 let od izvršitve pogodbe oz. zaključka poslovnega sodelovanja. V primeru spora pa osebne podatke hranimo do izdaje pravnomočne odločbe pristojnega organa.

Profiliranje je zbiranje in obdelava osebnih podatkov o posamezniku, na podlagi katerega se sestavi posameznikov profil. Na ta način vam lahko ponudimo izdelke, ki so za vas zanimivi in prilagojeni vašim interesom. Profiliranje bomo uporabljali zgolj na podlagi vašega soglasja.

V družbi MAJA TRAMPUŽ S.P.za profiliranje uporabljamo naslednje kategorije podatkov: zgodovina in vsebina nakupa, lokaciji opravljenega nakupa, čas opravljenega nakupa.  

Posredovanje osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim, razen  v naslednjih primerih:

 • Ko povezana podjetja ali tretje osebe opravljajo storitve v našem imenu, na primer odgovarjajo na vaše zahteve, ali dostavljajo pakete in storitve za stranke, in podobno. Tem podjetjem je prepovedano uporabljati vaše osebne podatke za druge namene kot tiste, ki smo jih od njih zahtevali mi ali jih od njih zahteva zakonodaja. Sem spadajo npr. dostavne službe, ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil, ipd.
 • Ko delimo osebne podatke v podjetju ali s tretjimi osebami, da bi zagotovili varnost in zaščito naših strank, zaščitili svoje pravice in lastnino skladno s pravnimi postopki ali v drugih primerih, če v dobri veri verjamemo, da razkritje zahteva zakonodaja. Sem spadajo npr. IT in finančni svetovalci, zunanji pravni svetovalci, ipd.

Vse tretje osebe, s katerimi delimo osebne podatke, so zavezane k varovanju osebnih podatkov z ločeno pogodbo. Prav tako tretje osebe ne smejo uporabljati teh osebnih podatkov za namene izven s pogodbo določenih osebnih podatkov.

Varnost, integriteta in hranjenje podatkov

Varnost, integriteta in zaupnost vaših podatkov so za nas izjemnega pomena. Naše podjetje izvaja tehnične, administrativne in fizične varnostne ukrepe, namenjene zaščiti podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo in spreminjanjem.

Med te ukrepe spadajo:

 • redno posodabljanje programske, strojne in aplikativne opreme,
 • izobraževanje zaposlenih,
 • preverjanje in nadzor nad pogodbenimi obdelovalci in
 • ustrezno varovanje poslovnih prostorov.

Redno preverjamo svoje varnostne postopke, da pretehtamo ustrezne najnovejše tehnologije in metode. Prosimo, upoštevajte, da kljub našim najboljšim prizadevanjem nobeni varnostni ukrepi niso popolni ali takšni, da bi jih bilo nemogoče zaobiti.

Vaše pravice

V okviru obdelave osebnih podatkov imate na voljo določene pravice, ki jih izvajate tako, da pisno stopite v stik z nami.

Prosimo, upoštevajte dejstvo, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih izdelkov in storitev, če nam ne dovolite zbirati vaših osebnih podatkov, prav tako nekatere naše storitve morda ne bodo mogle upoštevati vaših interesov in preferenc. Npr. če nam ne podate naslova za dostavo, pogodbe z vami ne moremo skleniti, saj vam brez naslova ne moremo zagotoviti dostave naročenih izdelkov.

Pravice lahko izvajate tako da, se na nas obrnete pisno na naslov MAJA TRAMPUŽ S.P., Litijska cesta 239A, 1261 LJUBLJANA – DOBRUNJE s pripisom “varstvo osebnih podatkov” ali preko e-pošte na emaiL info@odnosi,com z zadevo “varstvo osebnih podatkov”. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v roku enega meseca z možnostjo podaljšanja roka za dodatni mesec dni. V primeru podaljšanja vas bomo o tem obvestili znotraj meseca dni po prejemu vaše zahteve.

Na voljo imate naslednje pravice:

 • Dostop do osebnih podatkov: od nas lahko zahtevate informacijo o tem ali obdelujemo osebne podatke o vas, in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).
 • Popravek osebnih podatkov: od nas lahko zahtevate, da popravimo oz. dopolnimo nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas.
 • Omejitev obdelave osebnih podatkov: od nas lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).
 • Izbris osebnih podatkov: od nas lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega odnosa).
 • Izpis osebnih podatkov: od nas lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Preklic privolitve: kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način opredeljen v tej Politiki. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam, zaradi preklica, določenih storitev ne bo več mogel zagotavljati.
 • Ugovor obdelavi osebnih podatkov: pravico imate ugovarjati k obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi, kadar vaše podatke uporabljamo za namene neposrednega trženja z uporabo prilagojenih oz. individualnih ponudb (˝profiliranje˝). Ugovor lahko podate na katerikoli način opredeljen v tej Varnostni politiki.  
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate zahtevati izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. Podatke vam bomo posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Te podatke ste upravičeni posredovati drugemu upravljavcu po vaši izbiri. Kadar je to tehnično izvedljivo, lahko zahtevate, da se vaše osebne podatke neposredno prenese k drugemu upravljavcu.

Seznanjamo vas, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Če menite, da podjetje MAJA TRAMPUŽ S.P. krši svoje obveznosti v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali preko e-pošte na gp.ip@ip-rs.si. Več informacij o Informacijskem pooblaščencu in obdelavi osebnih podatkov lahko dobite na: https://www.ip-rs.si/.

Spremembe te izjave o varovanju osebnih podatkov

Občasno lahko to izjavo spremenimo tako, da jo prilagodimo najnovejšim tehnologijam, industrijskim praksam, zakonodajnim zahtevam ali za druge namene. Na naših digitalnih platformah bo objavljena trenutno veljavna verzija izjave o varovanju osebnih podatkov. Svetujemo vam, da redno spremljate Izjavo o varovanju osebnih podatkov, če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo pred spremembami zanje pridobili vaše soglasje.

Pripombe in dodatna vprašanja

Če imate pripombo ali vprašanje o tej izjavi o varstvu osebnih podatkov, se obrnite pisno na podjetje MAJA TRAMPUŽ S.P., Litijska cesta 239A, 1261 LJUBLJANA – DOBRUNJE ali na e-mail: info@odnosi.com.

 

Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.
puscica_bela

BREZPLAČNI
POSVET

telefon_bel

041 791 345

mail_bel

info@odnosi.com